Sivert Henriksen

Passion for sound

Studio services

Recording

Do you wish to record a song, an EP or an album? Simple guitar and vocal, a rock band or a string orchestra? A good recording is important for a great final result and I can help find the sound for your project

ca colpevolizzanteâ, as they say sexologists, change your life functional, useful in the prevention and therapy of type 2 diabetes.

detta uppenbarligen kommer att påverka normal avgiftning, utsöndringar och andra roliga TGÄRDER i lever och njurar respektive.Toxikokinetiska data för både sildenafil och för huvudmetaboliten (UK-103. viagra.

Följaktligen är det rimligt att diskutera fördelar, risker och kostnader för de tillgängliga behandlingsstrategier med patienten och har patienten deltar aktivt i valet av terapi (delad beslutsfattande).De flesta av dagens lätt administrera behandlingsalternativ, kan hanteras av primärvårdsläkare. viagra online.

Mönstret för vävnadsfördelning med läkemedelshärledda radioaktiviteten i råtta som förväntas för en lipofil svag bas, med radioaktivitet detekterbar i de flesta vävnader inom kort (0,1 timmar) efter dosering vid koncentrationer i allmänhet högre än de i blod. viagra effekt Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘C’ som mottog 1..

Farmakokinetiken och säkerheten för sildenafil har inte undersökts hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion: denna population är därför kontraindicerad. viagra apoteket Metabolism och utsöndring – Sildenafil metaboliseras av levermikrosomer, med två cytokrom P450 isoformer (CYP3A4 som den viktigaste vägen och CYP2C9 som en mindre väg)..

ED avser inte peniskrökningar, spontana eller läkemedelsinducerade förlängda erektioner och smärtsamma erektioner. buy viagra online Partnerns sexuell funktion om möjligt bör övervägas innan behandling påbörjas..

Dessa patienter måste utvärderas av specialiserade tester och bör behandlas av en erfaren kirurg, vanligen i forskningscentra.Dessa ytterligare sänkningar av blodtrycket var i samma storleksordning som när sildenafil gavs till friska frivilliga försökspersoner. brand cialis online.

. I am based in Tromsø, Norway, and do most of the recordings at Kysten Studio, but I am also willing to travel to your location

Risk sildenafil Penile implants.

.

g

Mixing

A good recording deserves a great mix. A professional result is important in order to give the listener the best possible experience. Have you recorded something at home, but are struggling to get to sound like your inspirations? Whether you have been in the studio with me or recorded on your own I will do the mix for you, and help you get the best out of your songs.

Interested in a free test mix? Contact me!

Mastering

Mastering is the final step in the chain before your project is ready for release. Where mixing is putting together several sound sources to make one song, mastering is putting together several songs to make an EP or an album.

Interested in a free test master? Contact me!

Showreel

 

Live sound

Playing a gig and need someone to do sound? Whether it is a small café or a larger venue, good sound is important for the people that is on stage as well as out in the audience. I have experience from several venues in Tromsø and will help you with both rigging before and after the concert, as well as doing the sound.

Prices

Recording / Mixing / Mastering / Live sound

Contact me for an offer!

Contact

Got any questions? Ask away!

Sivert Henriksen

siverthenriksen1988(at)gmail.com

(+47) 90 28 96 90

4 + 13 =Pin It on Pinterest